Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedura realizacji akcji szczepienia covid-19

Procedura realizacji akcji szczepienia covid-19 w Szkole Podstawowej nr 5

 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie – Skłodowskiej w Ozorkowie

 

 1. Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za koordynację akcji oraz kontakt z punktem szczepień.
 2. Po rozpoczęciu roku szkolnego na pierwszych zebraniach z rodzicami wychowawcy uczniów klas IV – VIII przekazują informacje dotyczące akcji szczepień.
 3. Podczas zebrań wychowawcy przekazują rodzicom druki deklaracji chęci szczepienia wraz z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem, że dokumenty muszą być dostarczone przez rodzica do wychowawcy klasy. Wychowawca klasy przekazuje wyżej wymienione dokumenty do dyrektora szkoły.
 4. W szczepieniu mogą brać udział dodatkowe osoby: członkowie rodziny ucznia. Osoby te również składają deklarację chęci zaszczepienia u wychowawcy klasy lub bezpośrednio u dyrektora szkoły.
 5. Prawo zgłoszenia się na szczepienie mają również pracownicy szkoły. Deklarację chęci zaszczepienia składają u dyrektora szkoły. Deklarację mogą pobrać w sekretariacie szkoły.
 6. Dyrektor szkoły zbiera deklaracje i ustala łączną liczbę chętnych do szczepień w kategoriach: uczeń, członkowie rodziny ucznia, pracownik szkoły.
 7. Dyrektor szkoły kontaktuje się z punktem szczepień i powiadamia o liczbie złożonych deklaracji – liczbie osób chętnych do zaszczepienia się .
 8. W zależności od liczby zainteresowanych szczepieniami oraz ustaleń z punktem szczepień przygotowuje miejsce w szkole lub przekazuje chętnym do zaszczepienia się informacje o wyznaczonym punkcie szczepień.
 9. Osobom, które złożyły deklarację chęci zaszczepienia się, wychowawcy klas przekazują kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego z pouczeniem, że kwestionariusz należy wypełnić w dniu szczepienia i dostarczyć lekarzowi dokonującemu szczepienia lub pielęgniarce.
 10. Jeżeli rodzic nie zamierza dotrzeć wraz z uczniem na szczepienie, może przekazać kwestionariusz do sekretariatu szkoły przez dziecko lub inną osobę. Pracownik sekretariatu umieszcza kwestionariusz w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem ucznia, a następnie dostarcza lekarzowi lub pielęgniarce. Przez okres między otrzymaniem kwestionariusza do momentu przekazania go lekarzowi lub pielęgniarce zostaje on zamknięty na klucz w szafce.
 11. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MEiN obecność rodzica nie jest wymagana podczas szczepienia. Obecność opiekuna prawnego jest wymagana dla osób poniżej 6 roku życia, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2018 , poz. 753 ze zm.).
 12. W celu usprawnienia procesu szczepień dyrektor szkoły weryfikuje w dniu szczepień, czy uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, posiadają kwestionariusze.
 13. We współpracy z punktem szczepień, uwzględniając warunki lokalowo – organizacyjne szkoły, dyrektor przygotowuje miejsca: dla osób oczekujących na szczepienie, dla pracownika punktu szczepień weryfikującego poprawność formalną kwestionariusza, do kwalifikacji na szczepienie przez lekarza, do szczepienia, obserwacji po podaniu szczepionki, w którym osoba zaszczepiona musi przebywać minimum 15 minut, chyba że lekarz zaleci dłużej.
 14. W przypadku organizacji szczepień na terenie szkoły dyrektor wyznacza toaletę wyłącznie do korzystania dla zespołu szczepiącego oraz dla osób oczekujących na lub będących po szczepieniu.
 15. W dniu szczepień dyrektor szkoły zapewnia opiekę uczniom w trakcie oczekiwania na szczepienie i po jego wykonaniu.
 16. Podczas szczepień należy zachować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią covid-19: osłonić usta i nos maseczką, zachować odstępy między osobami minimum 1,5 metra.