Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedura realizacji akcji szczepienia covid-19

Procedura realizacji akcji szczepienia covid-19 w Szkole Podstawowej nr 5

 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie – Skłodowskiej w Ozorkowie

 

 1. Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za koordynację akcji oraz kontakt z punktem szczepień.
 2. Po rozpoczęciu roku szkolnego na pierwszych zebraniach z rodzicami wychowawcy uczniów klas IV – VIII przekazują informacje dotyczące akcji szczepień.
 3. Podczas zebrań wychowawcy przekazują rodzicom druki deklaracji chęci szczepienia wraz z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem, że dokumenty muszą być dostarczone przez rodzica do wychowawcy klasy. Wychowawca klasy przekazuje wyżej wymienione dokumenty do dyrektora szkoły.
 4. W szczepieniu mogą brać udział dodatkowe osoby: członkowie rodziny ucznia. Osoby te również składają deklarację chęci zaszczepienia u wychowawcy klasy lub bezpośrednio u dyrektora szkoły.
 5. Prawo zgłoszenia się na szczepienie mają również pracownicy szkoły. Deklarację chęci zaszczepienia składają u dyrektora szkoły. Deklarację mogą pobrać w sekretariacie szkoły.
 6. Dyrektor szkoły zbiera deklaracje i ustala łączną liczbę chętnych do szczepień w kategoriach: uczeń, członkowie rodziny ucznia, pracownik szkoły.
 7. Dyrektor szkoły kontaktuje się z punktem szczepień i powiadamia o liczbie złożonych deklaracji – liczbie osób chętnych do zaszczepienia się .
 8. W zależności od liczby zainteresowanych szczepieniami oraz ustaleń z punktem szczepień przygotowuje miejsce w szkole lub przekazuje chętnym do zaszczepienia się informacje o wyznaczonym punkcie szczepień.
 9. Osobom, które złożyły deklarację chęci zaszczepienia się, wychowawcy klas przekazują kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego z pouczeniem, że kwestionariusz należy wypełnić w dniu szczepienia i dostarczyć lekarzowi dokonującemu szczepienia lub pielęgniarce.
 10. Jeżeli rodzic nie zamierza dotrzeć wraz z uczniem na szczepienie, może przekazać kwestionariusz do sekretariatu szkoły przez dziecko lub inną osobę. Pracownik sekretariatu umieszcza kwestionariusz w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem ucznia, a następnie dostarcza lekarzowi lub pielęgniarce. Przez okres między otrzymaniem kwestionariusza do momentu przekazania go lekarzowi lub pielęgniarce zostaje on zamknięty na klucz w szafce.
 11. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MEiN obecność rodzica nie jest wymagana podczas szczepienia. Obecność opiekuna prawnego jest wymagana dla osób poniżej 6 roku życia, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2018 , poz. 753 ze zm.).
 12. W celu usprawnienia procesu szczepień dyrektor szkoły weryfikuje w dniu szczepień, czy uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, posiadają kwestionariusze.
 13. We współpracy z punktem szczepień, uwzględniając warunki lokalowo – organizacyjne szkoły, dyrektor przygotowuje miejsca: dla osób oczekujących na szczepienie, dla pracownika punktu szczepień weryfikującego poprawność formalną kwestionariusza, do kwalifikacji na szczepienie przez lekarza, do szczepienia, obserwacji po podaniu szczepionki, w którym osoba zaszczepiona musi przebywać minimum 15 minut, chyba że lekarz zaleci dłużej.
 14. W przypadku organizacji szczepień na terenie szkoły dyrektor wyznacza toaletę wyłącznie do korzystania dla zespołu szczepiącego oraz dla osób oczekujących na lub będących po szczepieniu.
 15. W dniu szczepień dyrektor szkoły zapewnia opiekę uczniom w trakcie oczekiwania na szczepienie i po jego wykonaniu.
 16. Podczas szczepień należy zachować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią covid-19: osłonić usta i nos maseczką, zachować odstępy między osobami minimum 1,5 metra.