Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny

REGULAMIN MIEJSKO- GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Curie - Skłodowskiej
ul. Konarskiego 2
95-035 Ozorków

ADRESACI KONKURSU:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas II-III z terenu Miasta  i Gminy Ozorków.

CELE KONKURSU:

- motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii i interpunkcji,

- doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie,

- rozwijanie umiejętności pisania ze słuchu, zachęcanie do starannego i estetycznego zapisu wyrazów,

- odkrywanie talentów polonistycznych, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności z zakresu ortografii.

UCZESTNICY KONKURSU :

Uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych.

Organizacja i przebieg konkursu:

Pierwszy etap - szkolne konkursy ortograficzne – do  26 lutego 2024 r.

W pierwszym etapie konkursu biorą udział uczniowie klas  drugich i trzecich poszczególnych szkół. Etap ten przeprowadzają nauczyciele w danej szkole, wyłaniając  4 reprezentantów : dwóch uczniów z  klas drugich oraz dwóch  z klas trzecich.

Listę zwycięzców szkolnych konkursów należy przesłać na karcie zgłoszeniowej - do 1 marca 2024r. na adres mailowy SP nr 5 w Ozorkowie (sekretariat1-3@sp5ozorkow.pl) 

Drugi  etap miejsko-gminnego konkursu ortograficznego odbędzie się 15 marca 2024 r. - w Szkole Podstawowej nr 5 w Ozorkowie przy ulicy Konarskiego 2 o godz. 9.00.

Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz dyplomy - dla wszystkich  uczestników etapu drugiego.

Uwaga!

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu ich danych osobowych oraz wizerunku.

Zakres wymagań

 1. Pisownia wyrazów wielką literą.
 2. Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
 3. Pisownia wyrazów z ubezdźwięcznieniem w wymowie.
 4. Interpunkcja: przecinek i dwukropek przy wyliczaniu,
 5. Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym. Pisownia wyrazów z zakończeniami „-ów”, „-ówka”.
 6. Pisownia wyrazów z „u”. Pisownia czasowników z zakończeniem „-uje".
 7. Pisownia wyrazów z „rz” wymiennym i niewymiennym. Pisownia wyrazów „rz” po spółgłoskach.
 8. Pisownia wyrazów z „ż” wymiennym i niewymiennym.
 9. Pisownia wyrazów z „ch” i „h”.
 10. Pisownia czasowników, rzeczowników i przymiotników z przeczeniem „nie”.
 11. Zapisywanie liczb słowami.
 12. Pisownia wyrazów z „ą”, „ę”, „om”, „on”, „em”, „en”.