Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Międzyszkolny Miejsko-Gminny konkurs o zawodach „Zawody przyszłości”

Regulamin międzyszkolnego miejsko gminnego konkursu o zawodach „zawody przyszłości”

ORGANIZATOR:

Organizatorami Konkursu o zawodach „Zawody przyszłości” są: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie oraz Urząd Miasta Ozorkowa pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ozorków.
Tematyka konkursu dotyczy prezentacji zawodów, z kręgu zainteresowań uczniów.
CELE
• rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach
• rozbudzanie zainteresowań zawodami poszukiwanymi na rynku pracy
• rozwijanie umiejętności dokonywania świadomego wyboru przyszłego zawodu
• rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia

ORGANIZACJA I TERMINY:

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej: praca plastyczna dowolną techniką, fotoreportaż, plakat. Format pracy A3,A2
KATEGORIA I – klasy I - III
KATEGORIA II – klasy IV - V

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE -dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej: prezentacja Power Point, film (czas trwania do 5 min) złożone na opisanych nośnikach (płyta DVD)

Przykładowa konstrukcja prezentacji multimedialnej
Opis zawodu i środowiska pracy.
Kwalifikacje i uprawnienia
Zadania i czynności zawodowe.
Podstawowe narzędzia pracy.
Cechy psychofizyczne.
Przeciwwskazania zdrowotne.
Ścieżka kształcenia w zawodzie.
Zapotrzebowanie na rynku pracy.
Źródła informacji.

Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo:
1 ETAP – SZKOLNY do 8.03.2021 przeprowadzony przez nauczycieli, wychowawców, szkolnych doradców zawodowych na terenie szkół,
2 ETAP – MIEJSKO – GMINNY do 10.03.2021- przesłanie prac wybranych z I etapu ( miejsca I,II,III i wyróżnienie)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: przekazanie do dnia 8.03.2021 roku oryginałów prac konkursowych wraz z załączoną kartą zgłoszenia i oświadczeniem uczestnika konkursu każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę. Opisane i zabezpieczone prace należy składać, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w sekretariacie szkoły.  O wynikach i podsumowaniu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani osobnym pismem.

Osoba odpowiedzialna: Emilia Polak