Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Międzyszkolny Miejsko-Gminny konkurs o zawodach „Zawody przyszłości”

Regulamin międzyszkolnego miejsko gminnego konkursu o zawodach „zawody przyszłości”

ORGANIZATOR:

Organizatorami Konkursu o zawodach „Zawody przyszłości” są: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie oraz Urząd Miasta Ozorkowa pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ozorków.
Tematyka konkursu dotyczy prezentacji zawodów, z kręgu zainteresowań uczniów.
CELE
• rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach
• rozbudzanie zainteresowań zawodami poszukiwanymi na rynku pracy
• rozwijanie umiejętności dokonywania świadomego wyboru przyszłego zawodu
• rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia

ORGANIZACJA I TERMINY:

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej: praca plastyczna dowolną techniką, fotoreportaż, plakat. Format pracy A3,A2
KATEGORIA I – klasy I - III
KATEGORIA II – klasy IV - V

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE -dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej: prezentacja Power Point, film (czas trwania do 5 min) złożone na opisanych nośnikach (płyta DVD)

Przykładowa konstrukcja prezentacji multimedialnej
Opis zawodu i środowiska pracy.
Kwalifikacje i uprawnienia
Zadania i czynności zawodowe.
Podstawowe narzędzia pracy.
Cechy psychofizyczne.
Przeciwwskazania zdrowotne.
Ścieżka kształcenia w zawodzie.
Zapotrzebowanie na rynku pracy.
Źródła informacji.

Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo:
1 ETAP – SZKOLNY do 8.03.2021 przeprowadzony przez nauczycieli, wychowawców, szkolnych doradców zawodowych na terenie szkół,
2 ETAP – MIEJSKO – GMINNY do 10.03.2021- przesłanie prac wybranych z I etapu ( miejsca I,II,III i wyróżnienie)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: przekazanie do dnia 8.03.2021 roku oryginałów prac konkursowych wraz z załączoną kartą zgłoszenia i oświadczeniem uczestnika konkursu każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę. Opisane i zabezpieczone prace należy składać, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w sekretariacie szkoły.  O wynikach i podsumowaniu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani osobnym pismem.

Osoba odpowiedzialna: Emilia Polak