Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin korzystania z telefonów w szkole

Uczniowie:

1. Uczeń może posiadać w szkole telefon komórkowy wyłącznie za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie u wychowawcy klasy (zapis w dzienniku).

2. Uczeń może używać telefonu komórkowego w celu porozumienia się w ważnych sprawach rodzinnych (w czasie wolnym od zajęć) za zgoda nauczyciela.

3. Podczas zajęć szkolnych telefon komórkowy musi być wyłączony,

4. Zabrania się na terenie szkoły korzystania z telefonów komórkowych w celu wysyłania SMS (pomijając punkt 2), MMS, robienia zdjęć, nagrywania filmów, nagrywania dźwięku oraz wykonywania innych czynności, które umożliwia telefon.

5. Za zgubienie, kradzież aparatu telefonicznego szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

6. Szkoła udostępnia uczniom bezpłatnie możliwość przekazania ważnych informacji z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie.

7. Niestosowanie się do w/w zasad skutkuje środkami wychowawczymi:

- W wypadku nie przestrzegania w/w zasad nauczyciel lub inny pracownik szkoły wydaje uczniowi polecenie wyłączenia telefonu, w razie niewykonania polecenia przez ucznia powiadamia się dyrekcję szkoły i rodziców ucznia.

- Uczeń otrzymuje karę przewidzianą w WZO – (uwaga do zeszytu uwag, obniżenie oceny z zachowania); rodzice mają obowiązek pouczenia swojego dziecka o zasadach korzystania z telefonu i innych urządzeń na terenie szkoły; jeżeli to nie odniesie skutku – dopuszcza się wprowadzenie zakazu przynoszenia do szkoły telefonów.

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

1. Podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, pełnienia dyżurów oraz innych powierzonych obowiązków zawodowych telefon komórkowy nauczyciela /pracownika powinien być wyciszony.

2. Nauczyciel /pracownik nie może wykorzystywać aparatu telefonicznego do czynności niezgodnych z ochroną danych osobowych ucznia czy pracownika szkoły.