Sekretariat ogłasza

Rozpoczęcie roku szkolnego - 4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe - 29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

5. Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

26 I 2018 (zabawa noworoczna),

4 V 2018,

1 VI 2018 (Dzień Dziecka).

pobrane.jpg  Uwaga!

W  miesiącu czerwcu 2018r. odpłatność za obiady wynosić będzie 

42,00 zł (14 x 3,00zł).

Wpłaty przyjmowane będą do dnia 8 czerwca 2018 !

BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW WPŁAT !

Późniejsze wpłaty muszą być uzgodnione w sekretariacie szkoły!

W miarę możliwości prosimy, aby dzieci miały odliczoną kwotę.

Podstawą do odliczenia niewykorzystanych obiadów jest zgłoszenie

nieobecności w pierwszym dniu choroby do sekretariatu szkoły!

(042 710-31-84).      

Normalne

1.  8:00  -   8:45
2.  8:50  -   9:35
3.  9:45  -  10:30
4. 10:40 - 11:25
5. 11:45 - 12:30
6. 12:50 - 13:35
7. 13:50 - 14:35
8. 14:40 - 15:25
9. 15:30 - 16:15

 

Skrócone

1. 8.00-8.30
2. 8.40-9.10
3. 9.20-9.50
4. 10.00-10.30
5. 10.45-11.15
6. 11.30-12.00
7. 12.15-12.45
8. 12.50-13.20
9. 13.25-13.55

42 710 31 84 - SP 5 Cegielniana sekretariat
42 710 31 85 - SP 5 Cegielniana wicedyr.kier.adm.
42 710 32 82 - SP 5 księgowość
42 710 31 72 - SP5 Konarskiego

TERMINY KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

02.10.2017 r.     04.12.2017 r.     05.03.2018 r.       09.04.2018 r.

 

OPŁATA ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ  15-CIT-nizsza-stawka-dla-malych-podatnikow-od-1-stycznia-2017-roku_medium.jpg 

Szanowni Państwo!

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez Dyrektora szkoły. Oczywiście Dyrektor szkoły może wskazać do tej czynności tylko rachunek bankowy właściciela, czyli organu prowadzącego.