Drukuj

Co może się przydać przy podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych?

Przede wszystkim znajomość siebie, swoich zainteresowań, mocnych stron, swoich możliwości ale także znajomość charakterystyki poszczególnych zawodów. Bardzo ważne jest aby zebrać jak najwięcej informacji na temat wybranego zawodu m.in. możliwe ścieżki kształcenia, czynności zawodowe, potrzebne umiejetności, predyspozycje fizyczne, psychiczne i zdrowotne, a także możliwości zatrudnienia na rynku pracy.

Te informacje na temat zawodów znajdziecie na stronie:

MAPA KARIER w zakładce "ścieżki kariery"  link  

WORTAL PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA  "opisy zawodów" link

BAROMETR ZAWODÓW link

Polecam również stronę E-ZAMEK link  na której znajdziecie charakterystyki zawodów, ale także test do samobadania  predyspozycji zawodowych ( w zakładce TEST OFFLINE link )

Poradniki dla rodziców:

,,Kim zostanie moje dziecko" - poradnik dla rodziców

http://www.wybieramzawod.pl/public/poradniki/Poradnik_5_WEB.pdf

,,Rozwój problemy i zagrożenia, wybór zawodu"

http://www.wybieramzawod.pl/public/poradniki/Poradnik_3_WEB.pdf

Testy i ćwiczenia dla uczniów klas VIII:

,,Właśnie to lubię robić" - test do samobadania https://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/doradztwozawodowe/6673/attachments//zalacznik_do_scenariusza_4.pdf

Ankieta skłonności zawodowych

http://archiwum.zsp1chojna.pl/Dokumenty/ankieta_sklonnoscizawodow.pdf

Test oceny zdolności komunikacyjnych i organizacyjnych

http://ckziu.waw.pl/wp-content/uploads/TEST-zdolno%C5%9Bci-komunikacyjne-iorganizacyjne.pdf

Karta zainteresowań

http://splaczno.pl/dok/doradztwo/zainteresowania.pdf

Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod

Test Predyspozycji Zawodowych

http://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/ankieta.html?start=1

16Personalities - test osobowości

https://www.16personalities.com/pl

Kategoria: SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY
Odsłony: 1083