KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

PZU

 
 

Do ubezpieczenia PZU NNW  EDUKACJA mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia;

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja

ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016

z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Dziecko ubezpieczone jest na sumę 15000 zł (piętnaście tysięcy złotych).

https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-dla-twojego-dziecka/ubezpieczenie-nnw-dla-dzieci-i-mlodziezy

które zostały dostarczone do ubezpieczonego w formie papierowej jak również za pomocą informacji w „Dzienniku elektronicznym”

Załączono także :

Informacja o produkcie - link do pobrania

Informację o dystrybutorze ubezpieczeń oraz   - link do pobrania

Informacja dla rodzica ubezpieczonego dziecka 

https://sp5ozorkow.pl/PZU/Informacja%20dla%20rodzica%20ubezpieczonego%20dziecka.odt

OWU NNW PZU Edukacja od 15.09.2018 -  link do pobrania

PZU Edukacja - informacja dla rodzica -  link do pobrania

Informacja administratora danych osobowych

Wpłaty można dokonywać na podany nr konta poniżej do 31.10.2020r. z podanymi  informacjami dotyczącymi ubezpieczonego dziecka :

Imię i nazwisko

Data urodzenia dziecka

Nr polisy - 1052836993

Wybrany pakiet – Wariant  II

Nr konta bankowego – 74 1240 6960 3014 0110 3051 0932

Składka – 47,00 zł
czterdzieści siedem złotych