Na wskazane adresy mailowe wysłałam dzisiejszą lekcję przyrody