Konsultacje dla rodziców uczniów klas VII i VIII

 w każdy poniedziałek

17:00-18:30

sala 29