SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

         TERMINY ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO  - KLASY VIII 

 

          VIII A                              VIII B                              VIII C                             VIII D                                   

    poniedziałek                      poniedziałek                      poniedziałek                           piątek

7 godzina lekcyjna           1 godzina lekcyjna         1 i 8 godzina lekcyjna         7 godzina lekcyjna

      09.09.2019                         09.09.2019                                                                       13.09.2019

      16.09.2019                         16.09.2019                           25.11.2019                          17.09.2019

      23.09.2019                         23.09.2019                           02.12.2019                          20.09.2019

      30.09.2019                         30.09.2019                           09.12.2019                          27.09.2019

      07.10.2019                         07.10.2019                          16.12.2019                          04.10.2019

      08.10.2019                         24.10.2019                   + 6 w II semestrze                       11.10.2019

      28.10.2019                         28.10.2019                                                                       24.10.2019

      04.11.2019                         04.11.2019                                                                        08.11.2019

                                           + 2 w II semestrze                                                                  15.11.2019

 + 2 w II semestrze                                                                                                      + 1 w II semestrze

 

          TERMINY ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO  - KLASY VII

 

          VII A                           VII B                        VII C                      VII D

   wtorek i piątek                              czwartek                                zajęcia                                piątek

7 godzina lekcyjna                   8 godzina lekcyjna                  w II semestrze              8 godzina lekcyjna

19.11         22.11.2019                     01.10.2019                            17.09.2019                         08.11.2019

26.11         29.11.2019                     17.10.2019                                                                       15.11.2019

03.12         06.12.2019                     24.10.2019                                                                       22.11.2019

10.12         13.12.2019                     31.10.2019                                                                       29.11.2019

17.12         20.12.2019                     07.11.2019                                                                       06.12.2019

 + 3 w II semestrze                          15.11.2019                                                                        13.12.2019

    24.10.2019                                   21.11.2019                                                                       20.12.2019

    14.11.2019                                   28.11.2019                                                                + 2 w II semestrze

                                                         05.12.2019                                                                       24.10.2019

                                                         12.12.2019

                                                        

Konsultacje dla rodziców uczniów klas VII i VIII

 w każdy poniedziałek

16:30-17:30

sala 29

 

 

Ósmoklasisto! Co po szkole podstawowej…?

 

Kończąc naukę w szkole podstawowej musisz dokonać wyboru szkoły ponadpodstawowej. Wybierać możesz spośród trzech typów szkół: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej.