Zad. 1 Oblicz

a) (-5)+2=

b) (-8)+(-2)=

c) 6+(-4)=

d) (-18)+20=

e) (-12)+(-1)=

f) 12+35=

g) (-12)+25=

h) (-13)+24=

i) (-11)+(-13)=

j) 24+(-16)=

Zad. 2 Podaj liczbę, którą należy wstawić w miejsce Δ

a) 1+Δ=2

b) (-1)+Δ=(-3)

c) 1+Δ=(-4)

d) Δ+1=(-2)

e) Δ+(-2)=1

Zad. 3 Oblicz

a) 12-6=

b) 24-27=

c) 32-40=

d) 50-37=

e) 45-62=

f) (-3)-(-13)=

g) (-9)-(-7)=

h) (-10) -(-14)=

i) 43-(-24)=

j) 32-(-44)=

k) (-28)-(-18)=