ANGIELSKI

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego English High Flier

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie English High Flier, który odbędzie się 12 grudnia. Jest to konkurs jednokrotnego wyboru przeznaczony dla klas 5-8. Na stronie www.jersz.pl można bezpłatnie pobrać arkusze z lat ubiegłych. Laureaci konkursu mogą wygrać tygodniowy wakacyjny obóz talentów lub też bony do wykorzystania w księgarni internetowej. Koszt to 10 zł. Zgłoszenia u nauczycieli języka angielskiego do 18 listopada. Minimalna liczba uczestników, by szkoła mogła wziąć udział w konkursie to 11 osób. Szczegóły regulaminu dostępne na stronie internetowej konkursu oraz u nauczycieli języka angielskiego.

Zapraszamy

nauczyciele języka angielskiego 

Czasowniki w nawiasach wstaw w czasie Present Simple lub Present Continuous. Czas na oddanie zadania do 30 września. Do otrzymania 4 plusy.

 

1.George………….(live) in Scotland but at the moment he ……………(study) in Spain.
2.Tony usually………………….(play) basketball with his friends at the weekend, but this Sunday they……….(go) to the cinema.
3.Kate often ………………….(stay) at the office until late in the evening, but today she ………….(leave) early.
4.Martha usually………………..(drive) to work in the morning, but today it …………….(snow) so she…………….(take) the train.
5.Susan………………………(clean) her house on Sundays, but this Sunday she……………….(visit) her grandmother.
6.Derek……………………(finish) work at 5:00 and ……………….(go) home, but tonight he ……………………(have) dinner with his friends.
7.Vegetarians are people who…………(not/eat) meat.
8.Look out!. My sister………………(come)
9.I………………..(play) tennis every weekend.
10.What time……………………(you/go) to bed on Mondays?
11.Don’t ask Tim. He………………….(not/know) the answer.
12.She………………………..(have) lunch at the moment.
13.Who………………………(sit) in my chair?
14.Look!. She…………………(wear) the same shoes as me.

15. He hardly ever (learn)............................. English.

16. ........he ................. (clean) the board at the moment?

17. Maggie (tidy)........................ her room twice a week.

Zaznacz poprawny wyraz.

  1. 1.Peter and Kate are going to the cinema every Monday/tonight.
  2. 2.Lisa has piano lessons on Tuesdays/now.
  3. 3.Does Lucy usually/at present wake up early at the weekend?
  4. 4.Sometimes/At the moment he is working on the computer.
  5. 5.Betty goes to the gym tomorrow/twice a week.
  6. 6.Helen always/at present starts work at 9 o’clock.
  7. 7.Tom doesn’t eat breakfast today/every morning.
  8. 8.Helen isn’t studying in her room now/ at night.

Praca dla chętnych na 4 plusy. Można przesyłać w formie elektronicznej na maila lub można napisać/wydrukować na kartce. Ostateczny termin do 30 września ( można oddawać wcześniej).

Wstaw poprawną formę czasownika być:

1. I ________ a student.

2. He _______ a police officer.

3. _____ she a teacher?

4. _____ you a musician?

5. _____ I an actor?

6. Maciek _____ a doctor.

7. Alan (not) _______ a painter.

8. You (not) ________ a singer.

9. I (not) ________ a trainer.

10. She (not) _______ a football player.

 

Przetłumacz zdania:

1. Jak masz na nazwisko?

2. Jak przeliterować twoje nazwisko?

3. Jak on ma na imię?

4. Jak ona ma na imię?

5. Co to jest?

6. Czy to jest deskorolka?

7. To nie jest zegarek.

8. Ile on ma lat?

9. Czy to jest telefon komórkowy.

10. To jest breloczek do kluczy.

 

Ułóż wyrazy w kolejności:

1. surname/what/his/is?

2.spell/name/her/how/you/first/do?

3.old/how/he/is?

4.a/phone/is/mobile/it?

5.not/wallet/is/it/a.

6.is/he/officer/a/police/not.

7. count/to/let's/ten/up.

Wszelkie odpowiedzi można przesyłać na poniższy adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.