Na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi ukazały się regulaminy WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH.  link do regulaminów
 
Zainteresowanych rodziców i uczniów prosimy o zapoznanie się z nimi. ( dotyczy głównie klas VII i VIII )
 
Uczniowie zgłaszają się do nauczyciela danego przedmiotu w terminie
od 04.10.2019 r. do 10.10. 2019 r. ( rodzic musi wypełnić odpowiednie oświadczenie ).
Po 14.10.2019 r. rejestracja uczniów będzie niemożliwa.