tm2.jpg

logo_2019.png

Kliknij powyżej zobacz filmik z otwarcia

Szanowni Rodzice,

nasza szkoła uczestniczy w akcji

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 4 października 2019 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

30.09.-03.10.2019.Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.

04.10.2019. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

* Uczeń wybiera los z pięcioma trudnymi przypadkami mnożenia.
Na przykład: 

 

6·?=54

24:?=8

?:7=6

56=7·?

63:7=?

 

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po
1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynatorzy Lokalni: Dyrektor:

p. Iwona Stopczyk

p. Mariola Wojciechowska

p. Agnieszka Forysiak

p. Beata Malinowska