Uwaga!

W miesiącu czerwcu 2019 r. odpłatność za obiady wynosić będzie 36,00 zł (12 x 3,00zł).

U W A G A !   Wpłaty przyjmowane będą do dnia 05 ! czerwca (środa)! (od 27 maja)

 PROSIMY  O  UZGADNIANIE  PÓŹNIEJSZYCH  WPŁAT  W SEKRETARIACIE  SZKOŁY ! (427103184)

WAŻNE ! W miarę możliwości prosimy, aby dzieci miały odliczoną kwotę.

Podstawą do odliczenia niewykorzystanych obiadów jest zgłoszenie nieobecności w pierwszym dniu chorobydo sekretariatu szkoły!

(042 710-31-84).

        

Wydawanie obiadów odbywa się WYŁĄCZNIE na podstawie karty obiadowej.

Dzieci, które zapomną karty wchodzą na końcu.

Karta obiadowa jest dokumentem – nie należy jej ozdabiać, podklejamy ją jeśli się zniszczy. Duplikat karty wydawany jest tylko raz, o jego zgubieniu będzie poinformowany wychowawca.