Uwaga!

 

W miesiącu

grudniu 2019 r. odpłatność za obiady wynosić będzie

 

52,50 zł.

(15 x 3,50zł)

 

Wpłaty przyjmowane będą od dnia 28XI

do dnia

6 grudnia ( piątek)!

 

w sekretariacie szkoły

 

WAŻNE ! W miarę możliwości prosimy, aby dzieci miały odliczoną kwotę.

 

 

Podstawą do odliczenia niewykorzystanych obiadów jest zgłoszenie nieobecności w pierwszym dniu choroby do sekretariatu szkoły

(tel. 042 710-31-84).