Uwaga!

 

W miesiącu październiku 2019 r. odpłatność za obiady wynosić będzie

 

77,00 zł.

 

(22x3,50zł)

 

Wpłaty przyjmowane będą do dnia

10 października( czwartek)!

w pokoju nr 10

(Tel.42 7103185)

 WAŻNE ! W miarę możliwości prosimy, aby dzieci miały odliczoną kwotę.

Podstawą do odliczenia niewykorzystanych obiadów jest zgłoszenie nieobecności w pierwszym dniu choroby

 

do pokoju nr 10

(Tel. 042 710-31-85).

        

Wydawanie obiadów odbywa się WYŁĄCZNIE na podstawie

karty obiadowej.

Dzieci, które zapomną karty wchodzą na końcu.

Karta obiadowa jest dokumentem – nie należy jej ozdabiać,

podklejamy ją jeśli się zniszczy.

Duplikat karty wydawany jest tylko raz, o jego zgubieniu będzie poinformowany wychowawca.