Karta pracy do wykonania została przesłana mailem.

M.Wojciechowska