Wszystkie informacje dotyczące dzisiejszego tematu zawarte są w wysłanych przeze mnie mailach.

M.Wojciechowska