PLAN LEKCJI  ON – LINE  DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Poniższy plan lekcji przedstawia zajęcia, które będą prowadzone przez nauczycieli w formie on –line.

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA IV A

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

przyroda

 

godz. wychowawcza

przyroda

 

10.00

informatyka

język angielski

matematyka

język angielski

 

11.00

historia

 

 

 

 

12.00

 

 

 

 

 

13.00

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA IV B

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

informatyka

 

 

 

 

10.00

 

 

 

historia

 

11.00

 

język angielski

matematyka

język angielski

 

12.00

 

 

przyroda

 

 

13.00

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA IV C

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

 

 

 

 

 

10.00

 

 

 

 

 

11.00

informatyka

 

 

 

 

12.00

 

język angielski

 

język angielski

 

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA V A

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

 

biologia

 

 

 

10.00

matematyka

historia

geografia

 

 

11.00

język angielski

 

język angielski

 

12.00

informatyka

 

 

13.00

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA V B

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

 

historia

 

 

 

10.00

 

biologia

matematyka

 

 

11.00

matematyka

 

geografia

 

 

12.00

 

 

 

13.00

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VI A

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

 

historia

 

geografia

10.00

matematyka

informatyka

 

11.00

 

 

matematyka

 

12.00

 

 

 

 

 

13.00

 

 

 

 

 

 


 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VI B

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

matematyka

informatyka

 

geografia

10.00

język polski

historia

matematyka

język polski

11.00

 

 

historia

12.00

 

 

 

 

 

13.00

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VI C

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

 

10.00

matematyka

geografia

11.00

informatyka

 

historia

12.00

historia

 

 

matematyka

 

13.00

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VI D

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

historia

matematyka

10.00

geografia

11.00

matematyka

 

12.00

informatyka

 

 

13.00

 

 

 

 

 

 


 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VII A

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

10.00

geografia

11.00

historia

 

12.00

 

 

13.00

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VII B

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

język angielski

informatyka

10.00

język angielski

11.00

geografia

język polski

język polski

12.00

 

 

13.00

 

 

historia

 

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VII C

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

język angielski

10.00

język angielski

informatyka

matematyka

11.00

geografia

historia

język polski

12.00

język polski

 

13.00

 

 

 

 

 


 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VII D

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

10.00

geografia

11.00

informatyka

12.00

 

 

13.00

 

 

historia

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VIII A

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

wos/edb

informatyka

10.00

język angielski

matematyka

język angielski

11.00

język polski

język niemiecki

geografia

12.00

 

 

13.00

historia

 

 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VIII B

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

język angielski

matematyka

język angielski

10.00

wos/edb

geografia

informatyka

11.00

12.00

matematyka

język niemiecki

historia

13.00

 

 

 

 


 

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VIII C

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

 

 

9.00

wos/edb

język niemiecki

język angielski

język niemiecki

10.00

język polski

matematyka

język polski

matematyka

11.00

biologia

geografia

informatyka

12.00

 

 

13.00

 

 

historia

 

PLAN LEKCJI ON-LINE KLASA VIII D

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00

 

 

 

język niemiecki

 

9.00

10.00

wos/edb

język niemiecki

język angielski

geografia

11.00

matematyka

matematyka

12.00

 

informatyka

13.00

 

historia